Ukázkové soubory

Na této straně se nacházejí odkazy na několik ukázkových překladů. Většinou je zahrnut originální text i překlad. U překlad, které jsou vhodné jako ukázkové soubory je problém, že se jejich velikost pohybuje nad 3 MB, a proto je nelze použít. V případě menších textů (co do velikosti) se jedná o smlouvy, podnikové normy, apod., které jsou z valné většiny důvěrné a tudíž je není možno vystavit. 

Pro otevření ukázkových souborů je nutno mít nainstalován program WinZip (nebo program, který je schopen tyto archívy otevřít) a Adobe Acrobat Reader. Tyto programy je možno stáhnout zdarma na internetu. 

Pokud je zahrnut originál i překlad, je originál na prvním místě a překlad pod ním.


Instrukční příručka pro digitální ovladač chlazení Dixell:
Digitální ovladač chlazení Dixell (eng).zip
Digitální ovladač chlazení Dixell (cz).zip

Listina údajů pro elektroměr ION 7300:
Elektroměr ION 7300 (eng).zip
Elektroměr ION 7300 (cz).zip

Teoretický popis problematiky elektronického podpisu (k návrhu vlády):
Elektronický podpis (eng).zip

Listina údajů a příručka pro ovládací program PC Term:
Kamstrup PC Term (eng).zip
Kamstrup PC Term (cz).zip

Listina bezpečnostních údajů pro selečinitan sodný:
Listina bezpečnostních údajů seleničitan sodný (eng).zip

Příručka pro průtokoměr Kamstrup 5511-638:
Průtokoměr Kamstrup 5511-638 (eng).zip
Průtokoměr Kamstrup 5511-638 (cz).zip

Představení společnosti NEC Corporation:
Představení NEC Corporation (cz).zip

Popis profese účetního:
Přehled profese účetního (eng).zip

Popis stavu zavádění IT (k návrhu vlády):
Stav zavádění informačních technologií (cz).zip

Stav zavádění informačních technologií (eng).zip

Popis ovládání systému ROM 195:
Systém ROM 195 (cz).zip

Systém ROM 195 (eng).zip

Překlad teorie projekčních pláten (1. díl):
Teorie projekčních pláten (cz).zip

Popis využití Berkhausenova efektu:
Využití Berkhausenova efektu (eng).zip


Copyright (c): Michal Činčiala, 1996-2004. 
Všechna práva vyhrazena.
Optimalizováno pro 1024x768 - Poslední aktualizace: 26.01.200
4

URL: http://www.cinciala.cz - Pracovní: cinciala@cinciala.cz - Informace: info@cinciala.cz
Webmaster: webmaster@cinciala.cz - Mobilní e-mail: michal.cinciala@t-zones.cz
Tel./fax: 596 721 061 - Mobil/SMS: 603 410 754 - IČO: 60004487 - ICQ: 299498940

 

Kopie Živnostenského listu a Registrace k dani k příjmů fyzických osob.   Mapa.