Potřebujete překlad poprvé?

Každému se v životě stane, že má něco v cizím jazyce. Ne všichni umíme všechno, a proto může dojít k tomu, že budete potřebovat pomoc odborníka. V tomto oboru existuje několik věcí, které vás mohou překvapit. Pokud jste úplní nováčci, pozorně si přečtěte následující informace. Jedná se o krátký přehled. Úplnější přehled informací najdete na stránce Odpovědi na často kladené otázky. Jestliže budete mít jakýkoliv dotaz, který zde není zodpovězen, kontaktujte mne - viz Kontaktní informace.


Objednávka
Účtování
Jak rychle bude překlad hotový?
Jak překlad dostanu?


Objednávka

Nejlepší objednávka je zavolání a zaslání textu e-mailem. Ne každý však má takové možnosti. Více informací najdete zde.

Účtování

Často není jasné, jak vlastně překladatel účtuje. Překlady se oceňují podle tzv. normovaných stran (někteří používají počet slov nebo počet řádků, ale většina překladatelů používá počet znaků, t.j. počet normovaných stran). Normovaná strana představuje 30 řádků po 60 úderech strojopisného textu včetně mezer a všech ostatních speciálních znaků. Tzn., celkový počet znaků se vydělí číslem 1800. Celkový počet znaků se zjišťuje v textovém procesoru Microsoft (R) Word (TM) (k dispozici verze 6.0, 97, 2000) pomocí nabídky Nástroje/Počet slov. Údaj u položky Znaky (včetně mezer) se vydělí 1800. Výsledný počet normovaných stran se vynásobí jednotkovou cenou, a to je konečná cena překladu. 

Jak rychle bude překlad hotový?

Rychlost závisí na momentální vytíženosti a dohodě. Nejlepší je zavolat a domluvit se. Orientační přehled termínů je zde (angličtina) nebo zde (němčina). 

Jak překlad dostanu?

Ve věku Internetu a elektronické pošty je samozřejmě nejlepší zaslání e-mailem. Pokud počítač nemáte, je možné doručení na papíře, faxem nebo podobně. Kompletní informace jsou zde.


Další informace jsou zde.


Copyright (c): Michal Činčiala, 1996-2004. 
Všechna práva vyhrazena.
Optimalizováno pro 1024x768 - Poslední aktualizace: 26.01.200
4

URL: http://www.cinciala.cz - Pracovní: cinciala@cinciala.cz - Informace: info@cinciala.cz
Webmaster: webmaster@cinciala.cz - Mobilní e-mail: michal.cinciala@t-zones.cz
Tel./fax: 596 721 061 - Mobil/SMS: 603 410 754 - IČO: 60004487 - ICQ: 299498940

 

Kopie Živnostenského listu a Registrace k dani k příjmů fyzických osob.   Mapa.