Němčina

Abych vyhověl častým žádostem svých zákazníků, zavedl jsem před třemi roky i překlady v jazyce německém. Protože sám německy umím jen málo, využívám služeb svého kolegy, se kterým jsem spolupracoval ve svém bývalém zaměstnání. Pro tuto oblast platí stejné požadavky a předpoklady jako je tomu u překladů v angličtině s tou výjimkou, že kapacita a rychlost jsou o něco menší. Opět si i v této oblasti zakládáme na kvalitě a individuálním přístupu k zákazníkovi.  


Všeobecné informace, t.j. co platí obecně o provádění překladů.
Cenové relace, t.j. kolik peněz zaplatíte a za co je zaplatíte. 
Platební podmínky, t.j. jak můžete zaplatit za provedený překlad. Informace také zde.
Rychlost a kapacita, t.j. jak rychle může být můj překlad hotov a jaká je celková kapacita. Informace také zde.
Typy překládaných textů, t.j. jaký druh výchozích textů je možno přeložit.
Zpracování překladu, t.j. v jakém textovém editoru bude překlad a další práce.
Přenos dat, t.j. jakým způsobem je možno dodat provedený překlad.
Ostatní, t.j. ostatní nabízené služby.


Všeobecné informace, t.j. co platí obecně o provádění překladů.

Možná se to nebude zdát, ale práce překladatele je velmi náročná. Nejde jen o pouhé natlačení textu do počítače, ale překladatel musí znát dokonale jak svoji mateřštinu tak i cizí jazyk. Chyby typu "i vs. y" samozřejmě snižují reputaci překladatele. Co se týče němčiny, kolega se může pochlubit dlouhodobými zkušenostmi a znalosti v oblasti psaného tak mluveného jazyka. Německé překlady provádíme pro mnoho významných firem a prostřednictvím agentur jsme se dostali do styku s největšími (i nadnárodními) společnostmi, jako je například T-Mobile (ex RadioMobil), Allen Bradley, Bekaert, atd. (viz Reference). Moje služby se vyznačují vstřícností, spolehlivostí a profesionalitou. Rychlost a odbornost jsou samozřejmostí, a proto za ně neúčtuji žádné příplatky, jak je to obvyklé u jiných překladatelů (hlavně agentur). 

Cenové relace, t.j. kolik peněz zaplatíte a za co je zaplatíte.

Cenové relace se pohybují přibližně na jedné polovině sazeb, běžně účtovaných překladatelskými agenturami. Proč jsou naše služby levnější a zda tato skutečnost nemá vliv na kvalitu najdete v kapitole Často kladené otázky.

Němčina -> čeština: 0,75 Kč / zdrojové slovo (běžný překlad)
                            : 0,85 Kč / CAT překlad (Trados)

Vysvětlení normované strany najdete zde.

Platební podmínky, t.j. jak můžete zaplatit za provedený překlad.

Nejběžnějším a nejsnadnějším způsobem je úhrada převodem na účet, samozřejmě na základě faktury. Splatnost pro zavedené zákazníky je 10 dní od datumu vystavení faktury, pro první zakázky je to 7 dní. Kromě toho je možno zaplatit v hotovosti, poštovní poukázkou nebo lze použít dobírkovou zásilku. Více informací o platebních možnostech najdete zde

Rychlost a kapacita, t.j. jak rychle může být můj překlad hotov a jaká je celková kapacita.

Rychlost s jakou je možno text přeložit není nikdy možno určit přesně. Záleží hlavně na momentální vytíženosti. Ve většině případů jsem však schopen se zákazníkem domluvit. Informativní termíny jsou uvedeny níže.

1 NS - příští den (zdrojový text musí dorazit do 12:00 aktuálního dne)
1-5 NS - 2 dny
    6-15 NS - 5 dnů 

Delší dle dohody - celková kapacita záleží také na pracovním nasazení.

V případě nouze je možno zajistit i rychlejší provedení (i nasazením dalšího překladatele).

Typy překládaných textů, t.j. jaký druh výchozích textů je možno přeložit.

Oblasti:

V podstatě je možno přeložit cokoliv.

Zpracování překladu, t.j. v jakém textovém editoru bude překlad a další práce.

Pozn: Grafickou úpravu (t.j. vkládání obrázků a další úpravy) překladu provádím sám, a proto v případě složitého formátování bude nutno prodloužit termín dodání.

Přenos dat, t.j. jakým způsobem je možno dodat provedený překlad.

Hotový překlad je možno zaslat několika způsoby. Z důvodu rychlosti a finanční nenáročnosti je nejlepším způsobem elektronická pošta. Avšak v některých případech, kdy konečný text obsahuje velký počet obrázků a jeho velikost přesahuje cca 3-4 MB, je nejlepším způsobem vypálení na CD-R (nebo CD-RW) a zaslání poštou. Náklady na zaslání tak velkého e-mailu by byly neúčelné nehledě na omezení velikosti e-mailové schránky u většiny poskytovatelů. 

Ostatní, t.j. ostatní nabízené služby.

Z ostatních služeb je možno jmenovat přepis textů, pořizování dat a korektury překladů.

Cena za korekturu překladů: NJ<->ČJ: 65,- / fyzická/normovaná strana (případ od případu).