Odpovědi na často kladené otázky

V této části prezentace se pokusím odpovědět na některé dotazy, které můžete mít ohledně překladů. Najdete zde několik odpovědí, které vám ušetří peníze, které byste jinak utratili za volání. Seznam otázek a odpovědí není samozřejmě vyčerpávající. Nenajdete-li požadovanou odpověď zde, volejte mne nebo kontaktujte - viz. Kontaktní informace.


Všeobecně

Překlady

Tlumočení

Ostatní


Všeobecné dotazy...

Proč bychom si měli vybrat vaše služby?

Jako překladatel působím v oboru již od roku 1995 a poskytuji služby mnohým zákazníkům od jednotlivců, přes malé firmy až k velkým zavedeným společnostem. Již od počátku věnuji zásadní důraz na kvalitu, spolehlivost a přesnost, které jsou základním předpokladem úspěšné činnosti v tomto náročném oboru. Zkušenosti získané během dlouholeté praxe zaručují precizní překlady v mnoha technických oborech, jako je například chemie, strojírenství, ekologie, stavebnictví, atd. Rozsáhlé jazykové znalosti a zkušenosti však zaručují, že jsem schopen přeložit téměř cokoliv. Pracuji také pro zahraniční firmy z USA a Velké Británie. Seznam referencí najdete zde.

Pracujete na volné noze, nebo překlady děláte při zaměstnání?

Jako snad každý překladatel jsem začínal s touto prací jakou s druhou činností při zaměstnání. Během času a s rozvíjející se klientelou však taková práce již nedále není možná, a proto od roku 2000 pracuji jako soukromý překladatel na volné noze. Tato skutečnost zaručuje dokonalou časovou i technickou flexibilitu. Pokud se rozhodnete pro moje služby můžete se spolehnout na individuální přístup k zákazníkovi, maximální uspokojení požadavků a celkový vstřícný přístup. Kopii živnostenského listu a výpisu registraci k dani najdete zde.

Fungujete jako agentura?

Ne, jsem překladatel na volné noze. Překlady nabírám jen sám pro sebe. Tím je zaručena stejná kvalita pro všechny zakázky bez případných nepříjemných překvapení. Jedinou výjimkou jsou překlady v jazyce německém, které provádí kolega. Ten se může pochlubit stejnými profesními kvalitami, a proto za něj může dát ruku do ohně. Výhodou tohoto přístupu jsou výhodné cenové relace - neplatím provize překladatelům, nákladné kanceláře, reklamu, apod. Nevýhodou je však omezená kapacita, avšak ve většině případů je možno se dohodnout tak, aby byly naplněny vaše představy.

Máte zájem spolupracovat s překladatelskou agenturou?

Někteří překladatelé se zaměřují na práci pro agentury, zatímco jiní ji odmítají a pracují přímo pro firmy. Jelikož nedávám přednost žádné z těchto dvou alternativ platí, že pokud jste agentura a chtěli byste využít mých služeb, můžete tak učinit za stejných podmínek a předpokladů, které platí pro přímé firemní i soukromé zákazníky. 

A co důvěrnost informací?

Jen málo který text je nedůvěrný. Ať už se jedná o soukromý dopis, podnikovou normu vaší společnosti, překlad bankovního výpisu, akreditivu nebo smlouvy, jsou to většinou texty, jejichž zveřejnění by mohlo přinést velké problémy. Proto je zachování důvěrnosti informací samozřejmým požadavkem, který vždy plníme. Důvěrnost samozřejmě dodržujeme i tehdy, když o ni zákazník výslovně nepožádá. V případě, že tak bude zákazník požadovat, jsem ochoten podepsat smlouvu o utajení informací s klauzulí o smluvní pokutě v případě porušení závazku. 

Jak si překlad objednám a jak ho zaplatím?

Pokud jste jednotlivec a potřebujete přeložit dopis nebo příručku apod., nebudu od vás požadovat objednávku. Stačí zavolat, domluvit se a text poslat poštou, faxem, e-mailem. Pokud však bude rozsah vaší zakázky větší, bude váš podpis nutný. Jste-li firma, nebude objednávka v případě menších zakázek nutná. Opět platí, že v případě většího rozsahu bude objednávka nutná. Obecně platí, že objednávat můžete telefonicky, faxem nebo e-mailem. Nejlepší je zavolat a domluvit se. 

Zaplatit můžete převodem z účtu na účet, poštovní složenkou nebo je možno použít dobírkovou zásilku. Zásadně však dávám přednost převodu z účtu. Plánujete-li se stát pravidelným zákazníkem, bude na začátku (na prvních zakázkách) ověřena vaše platební kázeň (budou účtovány i nižší částky). V případě spokojenosti budou účtovány až větší částky po jejich nahromadění. Protože jsou ceny mnohem nižší než v případě agentur, je adekvátně kratší i doba splatnosti. Stabilně je splatnost pro nové zákazníky 7 dní od vystavení faktury a pro pravidelné (a spolehlivé) zákazníky 10-14 dní. 

Proč jste levnější než konkurence? Znamená to nižší kvalitu?

Neplatím žádné horentní částky za nájem kanceláří ani reklamu. Také jelikož nejsem agentura, nejsou ceny navýšeny o provize. Tyto náklady způsobují, že ceny většiny agentur jsou dvou i vícenásobné. Nižší cena tudíž v žádném případě neznamená nižší kvalitu. Nekvalitní překlady by mohly způsobit krach vaší obchodní transakce, amatérské prezentace může na vaši firmu vrhnout špatný stín. Jestliže využijete mých služeb, vyhnete se těmto rizikům a ještě ušetříte nezanedbatelnou částku. 

Potřebujeme konzultaci nebo informaci. Můžeme zavolat i o víkendu?

V éře mobilních telefonů jsou takové služby samozřejmostí. Pokud nebudete volat v takový čas, jako je například sobota ve 3 hodiny ráno, jsem vám kdykoliv k dispozici i během víkendu v rozumnou dobu. Pokud by věci opravdu hořely, potom je možno volat kdykoliv. Konzultace a informace jsou samozřejmě zdarma (platíte je náklady na váš telefon nebo e-mail).

Jak často vybíráte svoji e-mailovou schránku

E-mail vybírám každých 10 minut. Jestliže si však chcete být absolutně jisté o přijetí zprávy, je lepší zavolat. Viz Kontaktní informace


Překlady...

Jak si ověříme kvalitu překladu?

Každou zakázku realizuji dle svého nejlepšího svědomí, vědomí a dovedností. Všem zakázkám, ať už se jedná o obyčejný dopis, nebo nejdůležitější smlouvu, věnuji stejnou pozornost. Kvalita překladu je cílem číslo jedna. Každý překlad je kontrolován a v případě nutnosti mohu zajistit korekturu rodilým mluvčím. Samozřejmostí je zachování grafické úpravy bez příplatku (grafická úprava je jedním z nejobvyklejších požadavků zákazníků). Pokud používáte firemní hantýrku pomůže, když vaše speciální termíny sdělíte při objednávce. 

Máme text plný obrázků a schémat. Dodržíte grafickou úpravu? a co skenování?

Samozřejmě. Grafickou úpravu dodržím, i když je zdrojový text dodán v papírové formě. Samozřejmě elektronická forma je nejlepší. Grafická úprava je bezplatnou službou. Některé firmy si účtují horentní sumy například za skenování. U mých služeb je skenování a vpisování textu do grafických souborů bezplatné. Výjimkou jsou rozsáhlé a složité texty, kde grafická úprava zabere mnoho času. Ale i zde je příplatek mírný a nedočkáte se tak nepříjemných překvapení. 

Děláte soudní překlady?

Ne, překlad se soudním ověřením neprovádím. V případě, že ho bude zákazník požadovat, mohu takový překlad zajistit u známých kolegů překladatelů. 

Jak se zjišťuje cena překladu? Účtujete za slovo, řádek nebo celkový počet znaků?

Strana A4 textu se může velmi lišit. Může to být strana s velkými písmeny a málo textem nebo strana s malým písmem a velkým objemem textu. Takové překlady zaberou různý čas. Proto se překlad obvykle účtují dle normovaných stránek. Počet normovaných stránek se samozřejmě zjišťuje z přeloženého textu a ne z originálu. Někteří překladatelé účtují dle slov nebo řádků, ale tento počet je méně průhledný. 

Normovaná strana představuje 30 řádků po 60 úderech strojopisného textu včetně mezer a všech ostatních speciálních znaků. Tzn., celkový počet znaků se vydělí číslem 1800. Celkový počet znaků se zjišťuje v textovém procesoru Microsoft (R) Word (TM) (k dispozici verze 6.0, 97, 2000) pomocí nabídky Nástroje/Počet slov. Údaj u položky Znaky (včetně mezer) se vydělí 1800. Výsledný počet normovaných stran se vynásobí jednotkovou cenou, a to je konečná cena překladu. 

Velmi hrubou orientační cenu překladu můžete zjistit tak, že spočítáte počet znaků ve vašem výchozím souboru a zjistíte počet normovaných stran. Výsledek vynásobíte jednotkovou cenou. Více k srovnání délky originálního textu s překladem (v obou směrech, t.j. z jazyka a do jazyka najdete zde).

Jsem nový zákazník. Zašlete mi překlad až po zaplacení nebo hned s platbou později?

Pokud se bude jednat o překlad malého rozsahu (do 10 normovaných stran), poté nejsou žádné procedury spojené se zálohovou platbou nutné. Při delších překladech u první zakázky bude nutné poskytnout zálohu 50% předpokládané ceny. V případě dobré platební morálky nebude u dalších překladů zálohová platba nutná.  

Jaké je srovnání délky originálního textu a překladu?

Angličtina: Dle mých zkušeností je srovnání anglického a českého textu takové, že se od sebe liší přibližně o 10% ve prospěch angličtiny. To znamená, že budete-li mít 10 normovaných stran českého textu, bude mít překlad asi 11 normovaných stran angličtiny. Tento poměr se ale může měnit s textem, t.j. o jaký typ textu se jedná. Tento návod však může posloužit jako dobré vodítko, abyste se vyhnuli překvapením. 

Němčina: Platí úplně stejné jako v případě angličtiny s tou výjimkou, že poměr ve prospěch němčiny je obvykle 20-25%. T.j. 10 normovaných stran češtiny bude asi 12-14 normovaných stran němčiny.

Jste pružný co se týče termínů dodání. Jak rychle může být překlad proveden?

Vše závisí na momentální vytíženosti. Obvykle pracuji na více překladech současně, ale obecně se dá říci, že kapacita 20 normovaných stran denně není vyloučena. Obvykle se kapacita pohybuje kolem 15 NS/den. Kratší překlady většinou vyhotovuji do příštího rána (v případě nutnosti i stejný den). O víkendech na plnou kapacitu obyčejně nepracuji, ale jestliže je vaše zakázka velmi urgentní, není nic nemožné. 

K posouzení možného termínu je třeba sdělit počet stran. Pokud možno normovaných (máte-li k dispozici výchozí soubor v elektronickém formátu), nebo aspoň počet fyzických stran (s tím, zda jsou popsané hustě či ne, zda obsahují obrázky, apod.). Poté na základě těchto informací je možno se při telefonickém hovoru dohodnout na podrobnostech. 

Jak vám můžeme předat text? A co zaslání zpět?

Nejlépe je zaslat text e-mailem. Tato cesta je nejrychlejší a nejlevnější. Jestliže však máte příručku nebo jiný text pouze na papíře, bude nutné ho předat fyzicky. Pokud se jedná o klienty mimo Ostravu, je nutno zaslat text poštou a nebo mi ho doručit osobně (viz Mapa). U ostravských zákazníků jsem schopen text převzít sám. Zde však opět záleží na aktuální časové zaneprázdněnosti. Předání faxem je také možné, ale v případě většího počtu stan to není dobrá varianta.

Pro zaslání konečného textu používám téměř výlučně e-mail. Jestliže zasíláte text poštou bude nejlepší, když pošlete kopii. Pokud chcete zaslat originál, po překladu vám ho doručím zpět, samozřejmě na moje náklady. Kratší překlady mohu zaslat faxem případně poštou (disketa nebo CD). Výtisk (zejména v případě delších textů) poskytuji pouze na výslovné přání zákazníka.

Mám zdroj ve formátu html. Dodáte mi tak i překlad?

Ano, je to možné. Obecně je práce v html zdlouhavější než v textovém editoru, a proto v případě delších textů budu asi požadovat příplatek (avšak mírný).

Potřebuji přeložit text z cizího do cizího jazyka. Je to možné?

Ano, je to možné. Kombinace, které jsou běžně k dispozici jsou AJ->NJ a opačně. V obou případech je třeba počítat s dvojnásobnou sazbou, protože se texty nejdříve překládají do češtiny. 


Tlumočení...

Potřebujeme tlumočníka. Můžete mi pomoci?

V současné době bohužel ne. Časová vytíženost při práci na překladech pro stálé i jednorázové zákazníky zcela vyčerpává mé časové možnosti. Jestliže však budete potřebovat tlumočníka na cestu do USA, Japonska nebo třeba na jižní pól, jsem vám samozřejmě k dispozici. 


Ostatní...

Potřebujeme najít informace na Internetu, ale ty jsou jen v cizím jazyce. Budete nám k dispozici?

Ano, samozřejmě. Svoji práci účtuji na časovém základě. T.j. jedna složka je samotná doba strávená hledáním (hodinová cena jako kdybych hodinu překládal) plus cena internetového spojení. Zde se jedná o vyhledávání firemních kontaktů, informací o produktech, nebo třeba jen vyhledání a překlad článku, který vás zajímá. 

Potřebuji učitele angličtiny. Poskytujete také tyto služby?

Ne, v minulosti jsem tuto službu poskytoval (hlavně konverzace pro pokročilé), ale v současné době ne. Jedná se o časově náročnou a finančně neohodnocenou práci. Hlavní důvod je však ten, že práce na překladech představuje kompetentnější a zodpovědnější činnost, která člověka naplňuje více. 

Můžeme použít informace z těchto stránek pro vlastní potřebu?

Informace uvedené na těchto stránkách je možno použít pro vlastní potřebu, a to ve formě kopie. Grafická úprava a informace těchto stránek je předmětem autorského zákona. 

Jaké je vaše technické vybavení?

 • Laptop (Notebook) Compaq (r) Armada 1700
  • PCMCIA modem
  • GSM modem
 • Desktop PC, LXL Computer
  • Jednotka CDR/CDRW (vypalovačka)
 • Scanner, Genius ColorPage Vivid Pro
 • Tiskárna, HP Laser Jet II compatible, Canon BJC 250 color
 • Digitální foto, Nikon CoolPix 775

Jelikož je můj notebook vybaven pro práci prostřednictvím sítě GSM, mohu s k Internetu (e-mail) připojovat i když jsem na cestách. Tímto způsobem je moje dostupnost ještě vylepšena. 


Copyright (c): Michal Činčiala, 1996-2004. 
Všechna práva vyhrazena.
Optimalizováno pro 1024x768 - Poslední aktualizace: 26.01.200
4

URL: http://www.cinciala.cz - Pracovní: cinciala@cinciala.cz - Informace: info@cinciala.cz
Webmaster: webmaster@cinciala.cz - Mobilní e-mail: michal.cinciala@t-zones.cz
Tel./fax: 596 721 061 - Mobil/SMS: 603 410 754 - IČO: 60004487 - ICQ: 299498940

 

Kopie Živnostenského listu a Registrace k dani k příjmů fyzických osob.   Mapa.