Angličtina

V této části mojí prezentace se podrobně zabývám svou základní činností, a to překlady v anglickém jazyce. Angličtinářů je spolu s němčináři asi nejvíce, avšak kvalita se samozřejmě velmi mění. Tato skutečnost se nepozná na jednoduchých překladech, jako jsou například osobní dopisy, ale na složitějších textech (smlouvy, normy, technické specifikace, apod.) je kvalita již hodně poznat. Kvalitně provedená práce je zárukou toho, že se vyhnete problémům. 


Všeobecné informace, t.j. co platí obecně o provádění překladů.
Cenové relace, t.j. kolik peněz zaplatíte a za co je zaplatíte. 
Platební podmínky, t.j. jak můžete zaplatit za provedený překlad. Informace také zde.
Rychlost a kapacita, t.j. jak rychle může být můj překlad hotov a jaká je celková kapacita. Informace také zde.
Typy překládaných textů, t.j. jaký druh výchozích textů je možno přeložit.
Zpracování překladu, t.j. v jakém textovém editoru bude překlad a další práce.
Přenos dat, t.j. jakým způsobem je možno dodat provedený překlad.
Ostatní, t.j. ostatní nabízené služby.


Všeobecné informace, t.j. co platí obecně o provádění překladů.

Možná se to nebude zdát, ale práce překladatele je velmi náročná. Nejde jen o pouhé natlačení textu do počítače, ale překladatel musí znát dokonale jak svoji mateřštinu tak i cizí jazyk. Chyby typu "i vs. y" samozřejmě snižují reputaci překladatele. Mohu se pochlubit dlouhodobými zkušenostmi a znalosti v oblasti psaného tak mluveného jazyka. Během své praxe jsem se dostal do kontaktu s mnoha významnými firmami a prostřednictvím agentur tak do styku s největšími (i nadnárodními) společnostmi, jako je například T-Mobile (ex RadioMobil), Allen Bradley, Bekaert, atd. (viz Reference). Moje služby se vyznačují vysokou rychlostí, spolehlivostí a profesionalitou. Rychlost a odbornost jsou samozřejmostí, a proto za ně neúčtuji žádné příplatky, jak je to obvyklé u jiných překladatelů (hlavně agentur). 

Cenové relace, t.j. kolik peněz zaplatíte a za co je zaplatíte.

Cenové relace se pohybují přibližně na jedné polovině sazeb, běžně účtovaných překladatelskými agenturami. Proč jsou moje služby levnější a zda tato skutečnost nemá vliv na kvalitu najdete v kapitole Často kladené otázky.

Angličtina -> čeština: 0,75 Kč / zdrojové slovo (běžný překlad)
                              : 0,85 Kč / CAT překlad (Trados)

Vysvětlení normované strany najdete zde.

Platební podmínky, t.j. jak můžete zaplatit za provedený překlad.

Nejběžnějším a nejsnadnějším způsobem je úhrada převodem na účet, samozřejmě na základě faktury. Splatnost pro zavedené zákazníky je 10 dní od datumu vystavení faktury, pro první zakázky je to 7 dní. Kromě toho je možno zaplatit v hotovosti, poštovní poukázkou nebo lze použít dobírkovou zásilku. Více informací o platebních možnostech najdete zde

Rychlost a kapacita, t.j. jak rychle může být můj překlad hotov a jaká je celková kapacita.

Rychlost s jakou je možno text přeložit není nikdy možno určit přesně. Záleží hlavně na momentální vytíženosti. Ve většině případů jsem však schopen se zákazníkem domluvit. Informativní termíny jsou uvedeny níže.

1 NS - většinou stejný den (maximálně do příštího rána - pokud jsem u počítače)
10-20 NS - další ráno (pokud mám text do 12:00 aktuálního dne)
    20-30 NS - 2 dny
30-50 NS - 3 dnů
50-80 NS - 4-5 dnů

Delší dle dohody - celková kapacita záleží také na pracovním nasazení.

Typy překládaných textů, t.j. jaký druh výchozích textů je možno přeložit.

Oblasti:

V podstatě mohu přeložit cokoliv.

Zpracování překladu, t.j. v jakém textovém editoru bude překlad a další práce.

Přenos dat, t.j. jakým způsobem je možno dodat provedený překlad.

Hotový překlad je možno zaslat několika způsoby. Z důvodu rychlosti a finanční nenáročnosti je nejlepším způsobem elektronická pošta. Avšak v některých případech, kdy konečný text obsahuje velký počet obrázků a jeho velikost přesahuje cca 3-4 MB, je nejlepším způsobem vypálení na CD-R (nebo CD-RW) a zaslání poštou. Náklady na zaslání tak velkého e-mailu by byly neúčelné nehledě na omezení velikosti e-mailové schránky u většiny poskytovatelů. 

Ostatní, t.j. ostatní nabízené služby.

Z ostatních služeb je možno jmenovat přepis textů, pořizování dat a korektury překladů.

Cena za korekturu překladů: AJ<->ČJ: 65,- / fyzická/normovaná strana (případ od případu).